Nadelen Mediation

  • Als er geen gemeenschappelijk belang meer is, bijvoorbeeld omdat al besloten is dat de wegen zich volledig scheiden, is mediation waarschijnlijk minder doeltreffend.
  • Als er alleen pro forma voor mediation gekozen wordt, bijvoorbeeld omdat de rechter dit vraagt, ontbreekt het vaak aan de bereidheid om er samen uit te komen.
  • Als er geen onderhandelingsruimte is, bijvoorbeeld omdat de belangen geheel tegengesteld zijn en maar over één punt gaan, is mediation waarschijnlijk niet zinvol.
  • Als er sprake van een te hoge escalatiegraad, bijvoorbeeld omdat juridische procedures al gestart of gevoerd zijn, is het vaak moeilijk om partijen nog te bewegen tot versoepeling van hun standpunten.
  • Als een gerechtelijke uitspraak gewenst is, bijvoorbeeld om onduidelijkheid over de juridische positie uit te sluiten, zal een oplossing die in mediation wordt overeengekomen mogelijk geen stand houden.
  • Als er sprake is van een hoge mate van machtsongelijkheid kan het zijn dat een van de partijen zich in de mediation te eenzijdig opstelt, waardoor een redelijk vergelijk niet mogelijk is. In dat geval kan een juridische procedure een hogere mate van bescherming bieden voor de zwakkere partij.

In dit soort gevallen zal de NMI-mediator dan ook adviseren om niet voor mediation te kiezen.