Wie ben ik?

Mijn naam is Michael Ritman, DNV gecertificeerd mediator en NMI registermediator, gevestigd te Amsterdam.

Ik heb 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, waarvan 20 jaar in leidinggevende posities. Van huis uit ben ik marketeer, maar in de loop der jaren ben ik steeds meer opgeschoven naar de bedrijfskundige, financiële, juridische en organisatorische kant.

Ik heb voor verschillende ondernemingen gewerkt: o.a. voor een groot internationaal productiebedrijf, een startende en snel groeiende handelsonderneming, een middelgroot familiebedrijf dat door een fusieproces ging en een ICT-start-up. Ik heb organisatorische processen in heel diverse vormen leren kennen en heb mij daarbij altijd bijzonder geïnteresseerd voor het menselijke aspect. Vooral in crisissituaties is de manier waarop met mensen wordt omgegaan cruciaal. Daarbij gaat het met name om betrokkenheid en betrouwbaarheid.

In de loop der jaren ben ik mij steeds meer gaan verbazen over hoe slecht conflicten in het bedrijfsleven gemanaged worden. Een conflict escaleert al snel langs de lijnen van actie en reactie. Helaas leidt het inwinnen van juridisch advies vaak tot verharding van standpunten en verdere escalatie. Dit gaat de betrokkenen niet in de koude kleren zitten, maar het is ook zakelijk gezien erg onverstandig.

Met mediation heb je de mogelijkheid om de conflictdynamiek beheersbaar te maken. Hierdoor wordt onnodige schade voorkomen en worden onderlinge relaties hersteld. Mediation is dan ook een onmisbaar instrument voor behoorlijk bestuur (corporate governance) en maatschappelijk verantwoord ondernemen.