Kenmerken van mediation

Mediation gaat ervan uit dat mensen zelf de meeste kennis hebben van hun eigen situatie, dat ze in staat zijn om oplossingen te bedenken en dat ze het recht hebben hun eigen beslissingen te nemen: het recht op zelfbeschikking.

Mediation zorgt ervoor dat dit binnen een gecontroleerd proces kan gebeuren. Bij dit proces staan de geheimhouding van het besprokene, de bescherming van de deelnemers en de betrouwbaarheid van de bemiddelaar voorop.

Je kunt een conflict negeren of samen oplossen. Een conflict kan ook escaleren, door onderlinge strijd of een juridische procedure. Mediation biedt hiervoor een vreedzaam alternatief.