Voordelen Mediation

 • Bij mediation geef je de oplossing van een geschil niet uit handen aan een rechter of advocaat.
 • Tot het laatste moment bepaal je zelf of je akkoord gaat met het resultaat.
 • Mediation is efficiënt qua tijd en geld.
 • De kosten van een juridische procedure liggen vaak een factor 10 boven de kosten van een mediation-procedure.
 • Bij mediation gaat de procedure meestal sneller, waardoor tevens kan worden voorkomen dat een conflict escaleert.
 • Er is minder kans op beschadiging van relaties, omdat gestreefd wordt naar een oplossing waarmee beide partijen tevreden zijn.
 • Bij mediation is er in de eerste plaats aandacht voor de mens achter het conflict. Dit leidt tot grotere tevredenheid over verloop en uitkomst van de procedure.
 • Mediation kent geen winnaars of verliezers. Het doel is het beëindigen van het conflict en het vinden van praktische win-win-oplossingen.
 • Bij mediation staat discretie voorop, vooraf wordt geheimhouding overeengekomen.
 • Geen beschadiging imago door ontbreken van publiciteit (er worden geen eisen gesteld aan openbaarheid zoals in de reguliere rechtsgang het geval is).
 • Bij mediation wordt het conflict opgelost, of er wordt op een waardige manier afscheid genomen, tegen aanvaardbare condities.
 • Als mediation niet tot een oplossing leidt kan ter bescherming van belangen altijd nog voor rechtspraak of arbitrage worden gekozen.