NMI mediatior

Een NMI mediator beschikt over de nodige ervaring, heeft een volledige, erkende beroepsopleiding gevolgd en heeft met goed gevolg een kennistoets afgelegd.

Een NMI mediator die ook het praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd is een gecertificeerd mediator.

Tot 31 december 2011 werd dit gecontroleerd door het onafhankelijke kwaliteitsinstituut DNV, aan de hand van de accreditatienorm ISO17024.

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt het NMI zelf de accreditatie en heet een NMI-gecertificeerd mediator officieel NMI-register mediator.

Een NMI-registermediator is gehouden aan de gedragscode voor mediators. Het NMI beschermt verder de belangen van cliënten met een klacht- en tuchtrechtregeling.