Wanneer werkt mediation?

Mediation werkt wanneer de volgende vragen positief beantwoord kunnen worden:

  • Is er sprake van een conflict dat opgelost moet worden?
  • Hebben de betrokkenen al geprobeerd om het conflict zelf op te lossen?
  • Hebben de betrokkenen een belang bij oplossing van het conflict?
  • Hechten de betrokkenen aan een vreedzame oplossing?
  • Heeft er nog geen eerdere mediation plaatsgevonden?